ODBORNÉ SLUŽBY
 1. odborné montáže satelitů a televizních antén
 2. měření signálu SAT, TV a FM
 3. montáže anténních rozvodů - individuálních i společných
 4. poradíme Vám nejlepší technické řešení a zdarma sestavíme rozpočet
 5. montáž přijímačů digitálního televizního vysílání
 6. instalace set-top boxů
 7. montáže kamerových systémů
OPRAVY
 1. opravy televizorů,dvd,monitorů,satelitních přijímačů a jiné spotřební elektroniky
 2. opravy anténních rozvodů
 3. opravy satelitních rozvodů
PRODEJ
 1. prodej a instalace anténních rozvodů
 2. prodej a instalace spotřební elektroniky
 3. odborná instalace video a TV a SAT techniky

Copyright © 2017 by qp